Grön Arbetsträning

 
 
 

Djupedal Mellangård är en modellverksamhet för Grön Arbetsträning.  Vi erbjuder utbildning, handledning, samt föreläsningar i syfte att främja och stödja företagare inom den gröna sektorn.


För ytterligare information, kontakta Karin Lega via info@djupedal.se.Bakgrund

 


Att allt fler bedöms vara för friska för sjukvården och för sjuka för arbete är ett stort problem både för den enskilde individen och för samhällsekonomin.


Att stå utanför arbetsmarknaden en längre tid innebär stora påfrestningar av social, psykologisk samt ekonomisk natur. Vissa blir ofrivilligt kvar i beroende av samhällsstöd då kraven på 100% arbetsförmåga både känns, och kanske också är, för högt ställda.


Grön Arbetsträning är en modell som bygger på samverkan mellan vit och grön sektor. Med detta avses samverkan mellan offentlig verksamhet som sjukvård, försäkringskassa eller arbetsförmedling och aktörer från sk ”Gröna” verksamheter exempelvis  skogsbruk, plantskolor, hästgårdar eller traditionella jordbruk, dvs naturbaserade företag med huvudsakligt syfte att befrämja hälsa.


Efter många års beroende av sjukvård och/eller socialtjänst kan övergången till arbetslivet kännas svår. Inom Grön Arbetsträning är arbetsgivaren handledare men inte behandlare för den som arbetstränar. Alla samtal av stödjande eller ”coachande” karaktär tillhandahålls av personal inom den vita sektorn.


Målsättningen med Grön Arbetsträning är att med professionellt förhållningssätt och individanpassad metod, stärka personen inför kommande arbetsliv.

 

”Those who play together, stay together”Okänd

Utbildning inom Grön Arbetsträning