utbildning

 
 

Djupedal Mellangård driver privatfinansierad utbildningsverksamhet med inriktning mot ledarskap, professionell hållning och empati.

Utbildningarna grundas på evidensbaserad forskning och socialstyrelsens rekommendationer. I verksamheten betonas förhållningssätt och relation framför metod och vi använder bl a filosofin bakom akademisk ridkonst som pedagogiskt hjälpmedel för att i praktiska övningar tydliggöra ledarskapsprinciperna.

Målgrupper är i huvudsak vård/omsorgspersonal och föräldrar dvs personer som i sin dagliga gärning befinner sig i en ledarskapsroll med makt att fatta beslut som berör och påverkar andra människor.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur en kurs skulle kunna se ut för att passa era behov.
”There is something about

the Outside of a horse,

that is good for

the Inside of  man”Sir Winston Churchill

Ledarskap och kommunikation